Duurzaamheidsbeleid

We mogen naar alle eer en geweten stellen dat EFiliaaL een extreem duurzaam bedrijf is. Immers:

EFiliaaL onttrekt geen bouwgrond aan de kostbare natuur;

EFiliaaL en haar medewerkers reizen niet meer dan strikt noodzakelijk;

EFiliaaL en haar medewerkers reizen zeker niet elke dag heen en weer om al stilstaand in de file het milieu verder te vervuilen;

EFiliaaL streeft naar het verminderen van afval uit zinloos verbruikt papier en andere grondstoffen ten behoeve van reclame;

EFiliaaL communiceert bijna volledig via elektronisch verkeer. Er wordt niet onnodig papier verbruikt of afval geproduceerd;

EFiliaaL heeft geen overdreven kantoorpand dat enorm veel verlichting en verwarming vraagt en dat voornamelijk dient om bezoekers te imponeren; Onze nomadekantoren verbruiken niets extra's omdat de woonhuizen waar ze gevestigd zijn toch al verwarmd worden.

Kortom, eFiliaaL is een groen en duurzaam bedrijf en zal in een rangschikking naar groene bedrijven heel veel andere bedrijven ver achter zich laten.