Nederland in regio's

"De Nederlander bestaat niet"

sprak de Koningin, toen nog prinses op een bijeenkomst en reacties waren voorspelbaar. Maar het had een grote kern van waarheid. Niet alleen zijn op een klein, locaal gebied de verschillen al groot, in grotere regio's over het gehele land verspreid zijn de verschillen nog groter. Rekeninghoudend met dat feit hebben we Nederland maar ingedeeld in een groot aantal regio's.Deze regio's kunnen geografisch onderverdeeld zijn zoals regio Utrecht maar ook regio's die gespecialiseerd zijn in een bepaalde branche zoals bijvoorbeeld de kunst-regio die te vinden is op regio kunstElke regio heeft een regiomanager om het geheel in de juiste banen te leiden. Deze regiomanager zorgt voor aanname van promotors en regelt de werving van winkeliers en andere geinteresseerde ondernemers. Ook zorgt hij voor opleidingen en andere wenselijke training. Elke regiomanager beschikt daarvoor ondermeer over een eigen website, waarvan we als eFiliaaL zorgen voor een rudimentaire opzet, die door de toekomstige regiomanager verder ingevuld en of gewijzigd kan gaan worden.Want omdat elke regio nu eenmaal anders is, hebben de regiomanagers een grote mate van vrijheid om de regio naar eigen goeddunken in te richten. Zodat we na verloop van tijd ook binnen eFiliaaL kunnen zeggen: "De regio bestaat niet".