Helpt u ons mee met échte innovatie?

eFiliaaL is een organisatie met een zeer ambitieuze doelstelling: Het veranderen van de samenleving omdat het veel beter kan. De door ons ontwikkelde producten bieden daartoe unieke middelen. En wij zoeken kordate persoonlijkheden om ons te helpen om zoveel mogelijk van dat doel te bereiken. Nu eens niet als vrijwilliger maar met een prima beloning in het vooruitzicht.

De huidige wereld is niet meer de wereld van 50 jaar geleden. De structuur achter de samenleving, zoals overheid en alle afgeleide organen, is dat echter nog wel. Dat houdt een stuk klassiek denken en behoudendheid in stand dat enorm schuurt met de huidige realiteit met vele mogelijkheden tot verbetering.

Innoveren is geen doel op zich, dus waar hebben we het over? We hebben het over de kloven in de samenleving, die tussen overheid en burger, tussen arm en rijk, tussen “graaier” en “betaler”, tussen “links” en “rechts”. Kloven die groeien met de dag. Velen staan erbij en kijken ernaar en leggen zo het initiatief voor een oplossing weer neer bij die overheid.

Oplossingen moeten vanzelfsprekend zijn en niet opgelegd worden. En een deel van de oplossing is iedereen de gelegenheid te geven te verdienen waar hij of zij recht op heeft. In die richting innoveert eFiliaaL.

De producten van eFiliaaL laten zien dat met behulp van verstandige toepassing van de modernste techniek en wat inzet van gemotiveerde mensen die “out of the box” willen denken een aantal negatieve trends in de wereld kunnen keren.

We weten alvast zeker dat we het op eigen kracht, dat wil zeggen met een min of meer gelijkgestemde groep, moeten doen. Dus zonder hulp van de overheden en andere gevestigde instituten. De neiging om de bestaande situatie in stand te houden om te overleven is daar gewoon té groot.

Verandering en vernieuwing komt uit de mensen zelf, evenals motivatie en verantwoordelijkheid. Wezenlijke verandering laat zich door niemand opleggen.

Wie zijn de mensen achter eFiliaaL?

eFiliaaL is in 2015 ontstaan uit een groep van wiskundigen en vrijdenkers. eFililaaL is niet politiek of religieus georiënteerd. eFililaaL heeft geen banden met bestaande instituten en we hebben geen financiers. eFiliaaL is daarmee 100% onafhankelijk van wie dan ook. Onze visie is gebaseerd op een respectabele levenservaring en al heel wat jaren rondwandelen op deze mooie planeet waarbij we soms licht verbijsterd om ons heen kijken.

We passen met eFiliaaL eigenlijk in geen enkel bekend hokje.

Wat zoeken we?

We zoeken mensen met ambitie. Mensen die willen werken om te verdienen en die anderen datzelfde gunnen. We zoeken mensen die durven te innoveren. Mensen die bereid zijn om initiatief te nemen en niet op de oplossingen van anderen blijven wachten. Mensen die begrijpen dat geld verdienen ook inspanning vergt. We zoeken mensen met gezond verstand die openstaan voor de nieuwste technologie zonder die zelf in detail te moeten beheersen.We zoeken dus regiomanagersWe willen breed aan de gang, maar dat doen we vanuit het fundament van de samenleving: de lokale omgeving van de mensen. Dat vraagt dus geen centrale organisatie (waar we toch al op tegen zijn) maar juist een organisatie ter plaatse. Het vraagt mensen die partijen als het MKB, verenigingen, verlieslijdende media en anderen een nieuw perspectief gaan bieden.

Het vraagt mensen die velen in de maatschappij aan een aanvulling op hun inkomen gaan helpen. Daar staat uiteraard ook een rechtvaardige beloning tegenover die direct aan de mate van succes is gekoppeld. En naast financiën ook het type beloning dat niet in geld valt uit te drukken.

Regiomanager van eFiliaaL is geen alledaagse baan. In geen enkel opzicht. Voor mensen die zo’n baan wél zoeken is deze functie niet geschikt.

Regiomanager mag gezien worden als een roeping voor mensen die

 • een verschil willen gaan maken;
 • vrijheid van handelen zoeken;
 • een goed inkomen zoeken maar ook andere, minder materialistische vormen van beloning;
 • niet IN een bedrijf willen werken maar wel een actieve bijdrage AAN een bedrijf willen leveren;
 • over pioniersgeest beschikken want alles aan eFiliaaL is nieuw.
 • Kortom, regiomanager is voor mensen die wel eens aan de maatschappij willen schudden maar nu eens niet vanuit de politiek, ambtenarij of welk instituut dan ook, maar voor mensen die dat graag samen met anderen doen.

  Wat gaat u doen?

  U gaat zelfstandig een band opbouwen met winkelbedrijven en personen in uw regio en motiveert hen om te gaan deelnemen aan het eFiliaaL netwerk. Deelname biedt hen vele voordelen en vraagt geen investering in welke vorm dan ook. U begeleidt de deelnemers en zorgt indien nodig voor advies en (regelen van) opleiding. Daarnaast draagt u de visie van eFiliaaL uit in uw regio en vergroot de naamsbekendheid.

  Wat vragen we van u?

 • Een denk en werk niveau op minimaal MBO waarbij we toch vooral ervaring als belangrijke factor zien om optimaal te functioneren.
 • Schrijfvaardigheid is gewenst evenals vlotte omgang met computer en smartphone.
 • U zult de EfiliaaL aanpak overtuigend aan anderen over moeten brengen.
 • Dat u gemakkelijk moet kunnen communiceren met een verscheidenheid aan mensen ligt dus voor de hand.
 • Een beetje creatief denken kan beslist geen kwaad.
 • We werken graag met mensen van alle leeftijden. De ondergrens ligt bij 18 en de bovengrens bepaalt u zelf. Dat we geen onderscheid tussen man en vrouw maken lijkt ons vanzelfsprekend.
 • Wat bieden we?

 • Een fundament bestaande uit een hoogwaardige infrastructuur, gebaseerd op de nieuwste techniek, dat u vrijwel alle werk uit handen neemt. U kunt deze gratis gebruiken.
 • U krijgt de unieke kans een eigen bedrijf op dat fundament op te bouwen dat geen directe concurrentie kent, maar wel nationale competitie.
 • U kunt werken waar en wanneer u maar wilt. Globaal kunnen we stellen dat uw inkomen in het begin direct afhankelijk is van uw inspanning, maar geleidelijk zullen inspanningen uit het verleden ook gaan renderen.
 • U werkt op basis van een exploitatieovereenkomst. De opbrengsten van uw inspanningen zijn volledig voor u voor de duur van de overeenkomst.
 • We vragen geen enkele investering in welke vorm dan ook. U koopt niets in, u verkoopt niets.
 • We bieden dankbaar werk. Zonder de techniek hier uit te leggen verdient u zelf geld door het anderen uit te laten delen. Tijdens een kennismakingsgesprek vertellen we u er alles over.
 • Beschikbare regio’s

  eFiliaaL bewandelt de weg der geleidelijkheid. In het laatste kwartaal van 2016 zoeken wij de zes beste kandidaten voor zes verschillende regio’s voor de eerste start. Dit zijn dus zes pioniers. In 2017 vindt de uitrol over geheel Nederland plaats.

  U vindt hier een voorlopige lijst met regio’s. Een regio heeft slechts één regiomanager dus wacht niet te lang met het claimen van uw werkgebied. Hebt u zelf een idee voor een regio, dan kunt u dat kwijt op de vragenlijst.

  Hoe nu verder?

  Hebt u interesse?

  1. Schrijf dan een brief met een uitgebreide motivatie, vergezeld met een CV, naar efiliaal@efiliaal.nl. Iedere respondent krijgt van ons een gedegen reactie. Op het zelfde emailadres kunt u ook met al uw vragen terecht.

  2. Vul svp even de korte vragenlijst in die u vindt door HIER te klikken.

  Aanvragen zonder motivatie, CV en vragenlijst kunnen we helaas niet in behandeling nemen

  Dat uw gegevens volkomen vertrouwelijk worden behandeld is voor ons een vanzelfsprekend iets waar u 100% op kunt vertrouwen

  En hebt u geen interesse, dan danken we u in elk geval hartelijk voor uw interesse in eFiliaaL

  Gerrit Oerlemans
  Jan Sibie